Prednáška o finančnej gramotnosti (vzdelávanie pre dospelých)

plagátČo všetko by sme mali vedieť o financiách? Prečo je dobre chápať základné princípy finančného plánovania a poznať základné finančné pojmy? Dozviete sa ako využiť aktuálnu situáciu na finančných trhoch vo svoj prospech a zhodnotiť lepšie svoje úspory. Zistite ako finančne plánovať, či a ako správne ochrániť seba a svoj majetok. Zároveň sú pre vás pripravené úlohy na zamyslenie či praktické príklady, ktoré vás pripravia na realizáciu správnych finančných rozhodnutí, aby ste sa  dokázali postarať o seba a svoju rodinu.

Prednáška sa bude konať v Krajskej knižnici v Žiline v nasledujúcich termínoch:

  • 24. apríla 2024 o 17:30
  • 22. mája 2024 o 17:30
  • 19. júna2024 o 17:30

Na prednášku je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Počítačový kurz pre seniorov

plagátPozývame Vás na stretnutia venované počítačovým zručnostiam seniorov. Počas mesiacov máj a jún 2024 sa budú pravidelne konať v Krajskej knižnici v Žiline počítačové kurzy. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 2. mája 2024 od 9:00 do 11:00. v Krajskej knižnici v Žiline. Poplatok za kurz je 15 € / 8 stretnutí.

Májový počítačový kurz bude zameraný na základné počítačové zručnosti. Prvé stretnutie bude venované prvým krokom s počítačom – zapnutiu a vypnutiu počítača, práci s myšou a klávesnicou a orientovaní sa v základných súboroch a priečinkoch osobného počítača. Nasledujúce stretnutia budú zamerané na prácu s textovým a tabuľkovým editorom, založenie a používanie emailovej adresy, oboznámenie sa s užitočnými internetovými stránkami a bezpečnosťou na internete. Júnové stretnutia budú zamerané na email a sociálne siete, internet v praxi, základy ovládania smartfónov a posledná hodina bude zopakovanie všetkých zručností.

Na kurzy je potrebné sa vopred prihlásiť telefonicky 041/723 30 90 alebo e-mailom na pckurzy@krajskakniznicazilina.sk. Podmienkou je platný čitateľský preukaz do Krajskej knižnice v Žiline.

Harmonogram kurzu:

Čítať viac

Krajská knižnica v Žiline navštívila malých pacientov v žilinskej nemocnici už šiestykrát

fotografiaKrajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, navštívila hospitalizované deti na detskom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline už šiestykrát. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v októbri 2023 a hneď od začiatku sa tešilo veľkej podpore. Za šesť mesiacov sa na podujatiach vystriedali desiatky detí a rodičov.

S nápadom spolupráce prišla Mgr. Adriana Puchoňová, špeciálna pedagogička Organizačnej zložky základnej a materskej školy pri zdravotníckom zariadení Vojtecha Spanyola 43 v Žiline. Hlavnou myšlienkou spolupráce bolo skvalitnenie vyučovacieho procesu počas hospitalizácie detí v nemocnici a podpora čitateľskej gramotnosti pre všetky vekové kategórie. Počas hospitalizácie tak deti prichádzajú na iné myšlienky, spoznávajú nové knihy a príbehy a zabavia sa na aktivitách cielených na zlepšovanie čitateľskej gramotnosti. Získavajú nové vedomosti a so smiechom a radosťou spoločne prekonávajú zdravotné ťažkosti. Podujatia oceňujú aj rodičia, ktorí sú hospitalizovaní spolu s menšími deťmi. Prídu na iné myšlienky a odpútajú sa aspoň na chvíľu od nemocničného prostredia.

Čítať viac

Tréning pamäti – jar 2024

plagátRadi vás opäť uvítame na prvom jarnom stretnutí, ktorého obsahom bude posilňovanie pamäti zábavnou a hravou formou.  Povieme si aj o tom, čo prospieva a naopak škodí mozgu, aké sú vhodné potraviny pre mozog a ako mu pomáha cvičenie. Stretnutia sú určené ľuďom, ktorí si uvedomujú, ako im pamäť zlyháva v bežných situáciách, ako sa vekom pamäť zhoršuje a čo robiť, aby sme tomu predišli. Na stretnutí sa záujemcovia rozhodnú, či budú v tréningoch pokračovať. Príďte na úvodné stretnutie tréningu pamäti, ktorý bude v utorok 23. apríla od 10:30 do Krajskej knižnice v Žiline.

Nasledujúcich deväť stretnutí bude potom každý utorok o 10:30. Poplatok za kurz je 15 € (deväť stretnutí). Na tréning je nutné sa vopred prihlásiť e-mailom: mjartanova@krajskakniznicazilina.sk

Oznam o zatvorení knižnice

Vážení čitatelia,

dovoľujeme si upozorniť Vás, že z dôvodu sťahovania po ukončení rekonštrukčných prác, bude knižnica pre verejnosť od 8. 4. do 21. 4. 2024 ZATVORENÁ.

Pozastavené budú všetky služby knižnice (medziknižničná výpožičná služba, rešerše, odloženie a rezervácia dokumentov). Upomienky nebudú počas zatvorenia knižnice navyšované, ani generované. Knihy budete môcť vrátiť prostredníctvom biblioboxu.

Ďakujeme Vám za pochopenie.